Warunki brzegowe dla „Aktywnego Samorządu” na rok 2015

Na stronie PFRON pojawił się dokument poświęcony kierunkowi działań oraz warunkom brzegowym obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Wśród zmian zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę poza miejscem zamieszkania z 200 zł do 500 zł. Szczegóły tutaj. Autor admin

Autor admin

Read More Warunki brzegowe dla „Aktywnego Samorządu” na rok 2015
Luty 4, 2015