II Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnością w Łodzi

W dniach 15-17.04.2016r. pięcioro uczestników naszej organizacji brało udział w II Ogólnopolskim Forum Studentów z Niepełnosprawnościami w Łodzi. Tematem forum było „Prawa Studentów Niepełnosprawnych”. Konferencja odbyła się na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim, a organizatorami były dwie powyższe uczelnie oraz dodatkowo Uniwersytet Medyczny w Łodzi.  Małgorzata Ryfka wygłosiła prelekcję pt. „Uprawnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością […]

Autor admin

Read More II Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnością w Łodzi
Kwiecień 18, 2016

„O tym się nie mówi”

9 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się Konferencja Naukowa pt.: „O tym się nie mówi III – coaching osób z uszkodzeniami słuchu”, w której uczestniczył członek OSN Mateusz Solecki. Źródło zdjęć Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”   Autor admin

Autor admin

Read More „O tym się nie mówi”
Kwiecień 14, 2016