Kursy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ma możliwość finansowego wspierania niepełnosprawnych studentów w uczestnictwie w kursach przygotowujących do certyfikowanych egzaminów, jakie oferuje i przeprowadza Śląska Szkoła Języków Biznesu. Każdy niepełnosprawny student może uczestniczyć w jednym bezpłatnym kursie w ciągu całego cyklu studiów.

W ofercie znajdują się:
– język angielski: LCCI IQ English for Business (poziom 2 – B1/B2, poziom 3 – B2/C1)
– język angielski: Cambridge English Financial (B2/C1)
– język niemiecki: Deutsch+ Beruf (B1 i B2)

Wyżej wymienione kursy mają na celu przygotowanie uczestników do przystąpienia do europejskich egzaminów (kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu uczelnia nie pokrywa), a co za tym idzie, uzyskania uznawanego w wielu krajach certyfikatu. Więcej informacji o przeprowadzanych kursach można znaleźć na stronie ŚSJB.

Informacja udostępniona dzięki Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętajcie, że jeśli chcecie, aby uczelnia sfinansowała Wam kurs, musicie napisać podanie do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – p. Marii Gorczyńskiej, z którym powinniście się udać do Dyrektora Śląskiej Szkoły Języków Biznesu – p. Grażyny Dyląg, aby zaopiniowała Waszą prośbę i skierowała ją do Pełnomocnika.