Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać w dowolnym terminie podczas roku akademickiego.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa się wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), a także informacją o numerze rachunku bankowego (jeśli stypendium jest składane po raz pierwszy lub numer rachunku bankowego uległ zmianie).

Z kompletem wypełnionych dokumentów należy udać się do:

Studenci wydziału ekonomiiBudynek: B, pok. 202a (Gabriela Lipińska) 

Studenci wydziału finansów i ubezpieczeń – Budynek: A, pok. 312 (Marta Skiba)

Studenci wydziału informatyki i komunikacjiBudynek: B, pok. 108 (Dominika Zygmańska)

Studenci wydziału zarządzania Budynek: A, pok. 209 (Joanna Wach)  

Studenci wydziału biznesu, finansów i administracji w Rybnikupok. 2.3 (Hanna Jurkiewicz)

 

Więcej informacji oraz godziny przyjęć i dane kontaktowe do wszystkich wydziałów znajdziecie tutaj.

 

Autor admin