Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać w dowolnym terminie podczas roku akademickiego.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa się wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), a także informacją o numerze rachunku bankowego (zwłaszcza, jeśli stypendium jest składane po raz pierwszy lub numer rachunku bankowego uległ zmianie).

Z kompletem wypełnionych dokumentów należy udać się do:

  • pokoju 210B (Gabriela Lipińska) studenci wydziału ekonomii 

  • pokoju 314A (Marta Skiba) – studenci wydziału finansów i ubezpieczeń

  • pokoju 112B (Iwona Kornek-Haberla)– studenci wydziału informatyki i komunikacji 

  • pokoju 209A (Joanna Wach) – studenci wydziału zarządzania  

  • pokoju 2.3 – studenci wydziału biznesu, finansów i administracji

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj.